تورم ماهانه قیمت آپارتمان های مسکونی در تهران

عنوان 20- در شهریور 1402 شاخص بهای آپارتمانهای مسکونی در تهران به 279.9 رسید که نسبت به ماه قبل (284.8) 1.7 درصد کاهش داشته است.

تورم ماهانه به معنای درصد تغییر شاخص قیمت ماه جاری نسبت به ماه قبل است. در شهریور ماه 1402 تورم ماهانه آپارتمان های مسکونی در تهران 1.7- درصد بوده که نسبت به آمار مشابه ماه قبل (0.7- درصد) یک واحد درصد کاهش دارد.

تورم نقطه به نقطه به معنای درصد تغییر شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل است. در شهریور 1402 تورم در قیمت آپارتمان های مسکونی در تهران به 2/75 درصد رسید. تورم نقطه‌ای در این ماه نسبت به ماه قبل (۸۴.۱ درصد) ۸.۹ واحد درصد کاهش داشته است.

نرخ تورم سالانه درصدی تغییر میانگین ارقام شاخص قیمت در سال منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل است. نرخ تورم سالانه مسکن شهر تهران در شهریور ماه 1402 به 9/83 درصد رسید که نسبت به آمار مشابه در ماه گذشته (82 درصد) 9/1 واحد درصد بیشتر است.

در شهریور 1402 متوسط ​​قیمت آپارتمان در تهران به ترتیب به 80 میلیون و 838 هزار تومان و 77 میلیون و 480 هزار تومان رسید. در این ماه منطقه 1 با میانگین قیمت 157 میلیون و 952 هزار تومان بیشترین و منطقه 18 با 41 میلیون و 501 هزار تومان کمترین قیمت را در بین مناطق 22 گانه تهران به خود اختصاص داده اند./ایسنا

Nick Webster

مزاحم عمومی فن غذا. حلال مشکل بدون عذرخواهی کارآفرین. خواننده.

تماس با ما