توزیع سهمیه نفت و گاز منوط به داشتن بیمه نامه است

عنوان 20- سیدکاظم عزیزی گفت: ستاد سازمان حمل و نقل و سوخت موظف است بر اساس ماده 48 قانون بیمه شخص ثالث از صدور هرگونه کارت سوخت و تخصیص سهمیه سوخت خودروهای دیزلی بدون شخص ثالث جلوگیری کند. بیمه نامه.

با توجه به بین نهادی بودن اجرای این قانون، کمیته راهبری اجرای ماده 48 قانون سوم بیمه ای با توجه به ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و با حضور نمایندگان کلیه ذیربط ها تشکیل شد. نهادها و تصمیماتی در این زمینه اتخاذ شد.

عزیزی گفت: با توجه به اهمیت ویژه خودروهای سنگین، مرحله اول اجرای این ماده قانونی به خودروهای نفتی و گازی اختصاص یافت و در این زمینه 40 هزار خودروی نفت و گاز فاقد بیمه نامه شناسایی و کارت سوخت این خودروها شناسایی شد. خودروها در لیست خاکستری سیستم هوشمند سوخت قرار گرفتند

معاون صنعت و انرژی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت ادامه داد: تاکنون 12 هزار نفر از مالکان خودرو در مرحله لیست خاکستری بیمه نامه خود را تمدید کردند و کارت سوخت آنها مجددا فعال شد.

وی هدف اصلی از اجرای این قانون را افزایش ضریب نفوذ بیمه شخص ثالث در راستای ایجاد فضای امن در حوزه حمل و نقل در کشور عنوان کرد و اعلام کرد: از این پس بیمه شخص ثالث نفت. و خودروهای گازسوز به طور مرتب نظارت خواهند شد و تخصیص سهمیه نفت و گاز منوط به داشتن بیمه نامه است.

عزیزی در پایان پیش نیاز درخواست کارت هوشمند سوخت در کلانتری +10 را داشتن بیمه نامه شخص ثالث خودرو و موتورسیکلت مربوطه اعلام کرد و از مالکان خودروهای دیزلی خواست به این موضوع رسیدگی کنند. لزوم بیمه شخص ثالث و وضع مقررات به ویژه از سوی قانونگذار در این خصوص، همواره بیمه نامه شخص ثالث خودرو را به موقع تمدید کنند.

لازم به ذکر است بر اساس ماده ۴۸ قانون بیمه شخص ثالث صدور کارت سوخت و اختصاص سهمیه گازوئیل به خودروهای فاقد بیمه نامه شخص ثالث ممنوع است. بنابراین خودروهای سنگین بدون بیمه شخص ثالث نمی توانند سهمیه گازوئیل دریافت کنند./ایرنا

Ainsley Murphy

بشارت دهنده آبجو Wannabe. نویسنده فداکار جنرال الکل نینجا. دانشجو. متخصص زامبی خالق مستقل متعصب سفر

تماس با ما