در 17 آبان، چند ماه پس از اولین درخواست رسمی کارگران شورای عالی کار، وزارت کار تصمیم به برگزاری این جلسه گرفت. این جلسه از نظر شکلی و محتوایی ربطی به مطالبه قانونی کارگران برای «بازنگری دستمزد ۱۴۰۲» نداشت. یک روز مانده به همایش – هفتم آبان، دعوتنامه های رسمی این جلسه به دست زحمتکشان رسید اما خبری از حقوق در دستور کار نبود. یک بار در خردادماه و بار دیگر در مرداد ماه، جمعی از کارگران خواستار برگزاری جلسه

تماس با ما