بر اساس گزارش بسنا، بر اساس اطلاعات جدید شاخص مرجع سال 2023، با بررسی مطالب مربوط به سال 2022، 18 نفر از اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینو و بررسی کلی مطالب مربوط به سال های مختلف، 11 نفر از اعضای کادر آموزشی و 4 دانشجوی این دانشگاه در فهرست دو درصد بهترین دانشمندان جهان قرار گرفتند. لیست افرادی که مقالات آنها در سال های مختلف بررسی شده است به شرح زیر است: نام استاد دانشکده 9779 دکتر محمدعلی زلفی

تماس با ما